GM Engineering s.r.o.

Firma zabývající se zejména výzkumem a vývojem pohonných jednotek, ale i konstrukcí a poradenstvím

Výzkum a vývoj


Experimentální motor s vnitřním spalováním a protiběžnými písty


Tento motor je v rámci modifikací možné využít s přívodem tepla při konstantním tlaku nebo při jeho kombinaci s přívodem tepla při konstantním objemu. Zejména je zde možnost spustit experimentálně spalování HCCI či RI. Umožňuje ověření účinnosti spalování s možností změny časování rozvodu, kompresního poměru a časování vstřiku paliva. Lze jej využít k validaci simulace spalování pro konečný návrh tohoto typu nekonvenčního motoru. Motor s vnitřním spalováním a protiběžnými písty je budoucí alternativou ke konvenčním spalovacím motorům s cílem snížit nejen spotřebu, ale zejména škodlivé emise.

Spalovací motor HCCI

Stirlingův generátor

Přímočarý Stirlingův generátor umožňuje zásobit elektřinou ostrovní systémy a dobře využívat např. odpadní teplo u kotlů na tuhá paliva. Stirlingův motor ke svému provozu potřebuje pouze teplo. Nevyužívá vnitřní spalování jako běžné spalovací motory, ale teplo využívá k ohřevu uzavřené plynové náplně. Velkou výhodou je, že teplo můžeme využít téměř z jakéhokoli zdroje, znečištěné zplodiny nepřichází do kontaktu s pohybujícími se součástmi v motoru. Nevýhodou tohoto motoru je nižší účinnost než u motorů s vnitřním spalováním.

Stirlingův generátor